Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5702
Title: Thế nào là một truyện ngắn hay? (Tiếp theo kì trước)
Authors: Đăng Hoàng
Keywords: Truyện ngắn
Lý luận văn học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 892 .- Tr.108-113
Abstract: Bài viết liệt kê các cách viết truyện ngắn hay của các tác giả như: Nhà văn Nguyễn Việt Hà "Một câu hỏi lớn không lời đáp"; Nhà văn Đỗ Quang Vinh": Truyện ngắn đến từ sự bí ẩn của tâm trí con người; Nhà văn Trần Hoài Văn: Truyện ngắn hay thuyết phục ngay từ đòn võ mở đầu; Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Cầm Thi: Truyện ngắn hay đứng ngoài mọi công thức: Nhà văn Nguyễn Kim Hòa: Truyện ngắn hay là truyện ngắn đẹp; Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu: Không khí là linh hồn của truyện ngắn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5702
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_303.05 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.