Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5702
Nhan đề: Thế nào là một truyện ngắn hay? (Tiếp theo kì trước)
Tác giả: Đăng Hoàng
Từ khoá: Truyện ngắn
Lý luận văn học
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 892 .- Tr.108-113
Tóm tắt: Bài viết liệt kê các cách viết truyện ngắn hay của các tác giả như: Nhà văn Nguyễn Việt Hà "Một câu hỏi lớn không lời đáp"; Nhà văn Đỗ Quang Vinh": Truyện ngắn đến từ sự bí ẩn của tâm trí con người; Nhà văn Trần Hoài Văn: Truyện ngắn hay thuyết phục ngay từ đòn võ mở đầu; Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Cầm Thi: Truyện ngắn hay đứng ngoài mọi công thức: Nhà văn Nguyễn Kim Hòa: Truyện ngắn hay là truyện ngắn đẹp; Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu: Không khí là linh hồn của truyện ngắn.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5702
ISSN: 2354-1296
Bộ sưu tập: Văn nghệ Quân đội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_303.05 kBAdobe PDFXem
Your IP: 18.212.120.195


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.