Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57053
Title: Tìm hiểu các thuốc giảm đau: Thuốc giảm đau ngoại vi
Authors: Phạm, Gia Cường
Keywords: Thuốc giảm đau ngoại vi
Chỉ định thuốc
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 650 .- Tr.06-07
Abstract: Người ta chia các thuốc giảm đau thành hai loại, dựa vào hai cơ chế hoạt động và khu vực hoạt động của thuốc. Như vậy, có các loại thuốc giảm đau ngoại vi và thuốc giảm đau trung ương (hoạt động ở hệ thần kinh trung ương). Trong thực tế, các thầy thuốc đã sử dụng một cách phân loại lâm sang sát thực hơn đó là bảng phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới (WTO) đối với việc điều trị đau mạng tính do ung thư và bảng này bao gồm ba bậc thang điều trị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57053
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.13.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.