Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57053
Nhan đề: Tìm hiểu các thuốc giảm đau: Thuốc giảm đau ngoại vi
Tác giả: Phạm, Gia Cường
Từ khoá: Thuốc giảm đau ngoại vi
Chỉ định thuốc
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 650 .- Tr.06-07
Tóm tắt: Người ta chia các thuốc giảm đau thành hai loại, dựa vào hai cơ chế hoạt động và khu vực hoạt động của thuốc. Như vậy, có các loại thuốc giảm đau ngoại vi và thuốc giảm đau trung ương (hoạt động ở hệ thần kinh trung ương). Trong thực tế, các thầy thuốc đã sử dụng một cách phân loại lâm sang sát thực hơn đó là bảng phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới (WTO) đối với việc điều trị đau mạng tính do ung thư và bảng này bao gồm ba bậc thang điều trị.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57053
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.78 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.