Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57064
Title: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam năm 2018 và triển vọng
Authors: Phạm, Thị Thanh Bình
Keywords: FDI
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông;Số 02 .- Tr.37-46
Abstract: Trong khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang ngày một căng thẳng, Việt Nam nổi lên như một điểm đến cho các nhà đầu tư nước ngoài. Cùng với trần sở hữu của các cổ đông ngoại tại doanh nghiệp Việt Nam được dỡ bỏ, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng mạnh, đặc biệt trong các lãnh vực dược phẩm, ngân hàng, ngành chế biến. Bài viết phân tích thực trạng và hạn chế trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam năm 2018 và đánh giá triển vọng trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57064
ISSN: 1859-0519
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
746 kBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.