Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5709
Title: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ BÁN ĐỒNG HỒ VỚI FRAMEWORK LARAVEL 5
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh
Phạm, Văn Cường
Keywords: TIN HỌC ỨNG DỤNG
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Ở Việt Nam, công nghệ thông tin đang ngày càng phát triển có rất nhiều cửa hàng và doanh nghiệp kinh doanh đang tiến hành thương mại hóa trên Internet. Chính vì thế em đã chọn đề tài “Xây dựng website quản lý bán đồng hồ dựa trên công nghệ Laravel Framework 5” để thực hiện báo cáo. Website nhằm hiển thị thông tin và phân loại sản phẩm có trong cửa hàng. Khách hàng có thể vào website để tìm kiếm và lựa chọn các sản phẩm mà họ cần và muốn mua. Khách hàng có thể đặt mua sản phẩm ngay tại website thông qua chức năng giỏ hàng để thêm, xóa, cập nhật số lượng sản phẩm cần mua. Quản trị của web có các chức năng quản lý nhân viên, quản lý khách hàng, xem và duyệt đơn đặt hàng, quản lý đơn nhập và xuất hàng, cập nhật sản phẩm,thống kê doanh thu của cửa hàng theo tháng, quý, năm. Website được xây dựng dựa trên ngôn ngữ PHP sử dụng Framework Laravel 5.2 theo mô hình MVC, hệ quản trị CSDL MySQL, hiển thị danh sách các sản phẩm và bố cục của trag web bằng HTML 5, CSS3 và Bootstrap Framework.
Description: 74 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5709
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.13 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.