Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57090
Nhan đề: Vai trò của nguồn nhân lực nữ chất lượng cao trong thúc đẩy phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội ở tỉnh Quảng Bình hiện nay
Tác giả: Nguyễn, Thị Như Nguyệt
Từ khoá: Nguồn nhân lực nữ chất lượng cao
Thúc đẩy phát triển kinh tế
Thúc đẩy tiến bộ xã hội
Quảng Bình
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 36 .- Tr.107-113
Tóm tắt: Quảng Bình đang trong quá trình hội nhập và phát triển nên sự đóng góp của nguồn nhân lực nữ nói chung, nguồn nhân lực nữ chất lượng cao nói riêng là vô cùng cấp thiết và quan trọng. Trên cơ sở làm rõ bản chất của khái niệm “nguồn nhân lực nữ” và “nguồn nhân lực nữ chất lượng cao”, bài viết tập trung phân tích vai trò của nguồn nhân lực nữ chất lượng cao trong thúc đẩy phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội ở tỉnh Quảng Bình hiện nay. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của nguồn nhân lực nữ chất lượng cao có hiệu quả trong thời gian tới góp phần phấn đấu đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57090
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
589.04 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.