Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/570
Nhan đề: Đảm nhận chủ tịch hội đồng KTS ASEAN vai trò của KTS Việt Nam (nhiệm kỳ 2017-2019)
Tác giả: Vũ, Anh Tú
Từ khoá: Kiến trúc sư
Chủ tịch hội đồng kiến trúc sư
ASEAN
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc;Số 273 .- Tr.56-57
Tóm tắt: Tính từ thời điểm Bộ Xây dựng ban hành Quy chế đánh giá KTS ASEAN, (Quyết định số 554/QĐ-BXD ngày 14/6/2011), Việt Nam đã có hơn 5 năm thực thi “Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về Dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN” (ASEAN Multual Recognition Arrangement on Architectural Services – MRA). Với những hoạt động mang tính thường xuyên của một quốc gia thành viên, Việt Nam đã góp phần tích cực nhằm đẩy nhanh tiến trình hội nhập khu vực trong lĩnh vực hành nghề tư vấn kiến trúc.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/570
ISSN: 0866-8617
Bộ sưu tập: Kiến trúc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.35 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.