Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57105
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức tại Sacombank TP. Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Văn Dũng
Keywords: Nhân viên
Sự gắn kết
Sacombank
Ngân hàng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 09 .- Tr.33-36
Abstract: Kết quả phân tích từ dữ liệu thông qua phần mềm SPSS 20 chỉ ra rằng, sự gắn kết của nhân viên với tổ chức tại Ngân hàng Sacombank khu vực TP. Hồ Chí Minh chịu tác động bởi 5 yếu tố, bao gồm: Thu nhập và phúc lợi; Đặc điểm công việc; Cơ hội đào tạo và thăng tiến; Mối quan hệ với đồng nghiệp; Chính sách khen thưởng và sự công nhận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57105
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.