Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5711
Title: Đọc giả của Xuân Diệu là ai?
Authors: Mạc Danh
Keywords: Xuân Diệu
Thơ
Độc giả
Phê bình văn học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 892 .- Tr.118-120
Abstract: Trở lại thời điểm 1938, khi tập Thơ Thơ ra đời, từ góc độ thị trường, hướng đến khách hàng tiêu thụ sản phẩm văn hóa này, một câu hỏi được đặt ra: Độc giả của Xuân Diệu là ai? Câu hỏi này đặt ra khi chúng ta hình dung có một bộ phận công chúng bỏ tiền ra để mua báo, lựa chọn Phong Hóa - Ngày Nay, thơ Thế Lữ, Xuân Diệu, tiểu thuyết của Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Đạo, truyện ngắn của Thạch Lam, phóng sự của Việt Sinh, Trọng Lang, kịch của Vi Huyền Đắc, Đoàn Phú Tứ,... cùng các mục văn hóa, chính trị, xã hội quan trọng khác.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5711
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_157.86 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.