Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57116
Title: Hoạt động gia công hàng hóa có yếu tố nước ngoài
Authors: Phạm, Mai Phương
Lâm, Thị Mỹ Linh B1702229
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2021
Abstract: Đề tài luận văn trình bày khái quát về Hoạt động gia công hàng hóa có yếu tố nước ngoài, phân tích một số quy định pháp luật điều chỉnh về Hoạt động gia công hàng hóa có yếu tố nước ngoài cũng như vấn đề có liên quan, qua đó chỉ ra một số bất cập trong quy định của pháp luật về gia công hàng hóa có yếu tố nước ngoài và đề xuất những giải pháp khắc phục nhằm giúp hoạt động gia công hàng hóa có yếu tố nước ngoài được hoàn thiện hơn.
Description: 45 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57116
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.