Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57117
Title: Một số phương thức thanh toán trực tuyến trong giao dịch điện tử. Thực trạng và phương hướng hoàn thiện
Authors: Phạm, Mai Phương
Nguyễn, Thị Cẩm Nhung B1702086
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2021
Abstract: Đề tài luận văn trình bày lý luận chung về thanh toán trực tuyến trong giao dịch điện tử; quy định pháp luật về ba phương thức thanh toán trực tuyến trong giao dịch điện tử, đó là phương thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ ngân hàng, cổng thanh toán điện tử và ví điện tử; đề tài nêu lên thực trạng thanh toán trực tuyến hiện nay, những vướng mắc trong quy định pháp luật và từ đó đưa ra phương hướng hoàn thiện quy định pháp luật về thanh toán trực tuyến trong giao dịch điện tử.
Description: 80 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57117
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.