Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57129
Nhan đề: Các nhân tô ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của người dân TP. Sóc Trăng
Tác giả: Phan, Anh Tú
Phạm, Hoàng Tiến
Từ khoá: Người dân
TP. Sóc Trăng
Ý định khởi nghiệp
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 09 .- Tr.101-104
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của người dân TP. Sóc Trăng. Dựa vào dữ liệu được thu thập từ 135 người dân tại TP. Sóc Trăng và sử dụng phương pháp phân tích hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy đa biến, kết quả nghiên cứu tìm thấy 6 nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của người dân, lần lượt là: (1) Chủ động tìm kiếm cơ hội; (2) Kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp; (3) Năng lực sáng tạo và thích nghi; (4) Nguồn vốn kinh doanh; (5) Chấp nhận rủi ro; và (6) Sự nhạy bén. Hàm ý của nghiên cứu này đóng góp rất lớn vào việc khuyên khích tinh thân khởi nghiệp của người dân tại địa phương.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57129
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.135.146


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.