Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57172
Title: Phát triển kinh tế du lịch tỉnh Đồng Tháp (2010-2020) kết quả và kinh nghiệm
Authors: Nguyễn, Bích Ngọc
Keywords: Tỉnh Đồng Tháp
Kinh tế du lịch
Thành tựu
Kinh nghiêm
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 05(366) .- Tr.109-113
Abstract: Đồng Tháp là một tỉnh miền Tây Nam Bộ, nơi có tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú, đặc biệt là tài nguyên du lịch sinh thái hấp dẫn và du lịch nhân văn độc đáo. Trong quá trình lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã xác định du lịch là một ngành quan trọng, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trên cơ sở đó, trong 10 năm (2010-2020), Đảng bộ tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương và chỉ đạo đẩy mạnh phát triển ngành kinh tế "công nghiệp không khói" này, tạo ra sự phát triển vượt bậc của ngành du lịch của Đồng Tháp. Trong quá trình Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lãnh đạo phát triển du lịch những năm 2010-2020, đã để lại nhiều kinh nghiệm quý giá.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57172
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.