Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/572
Title: Giá trị kiến trúc đô thị đặc trưng của khu vực trung tâm lịch sử Sài Gòn - TP HCM
Authors: Phạm, Phú Cường
Keywords: Kiến trúc đô thị
Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
Giá trị lịch sử
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 273 .- Tr.36-41
Abstract: Ngày Xuân, trên tinh thần “ôn cố tri tân”, chúng tôi muốn được chia sẻ với độc giả Tạp chí Kiến trúc các nét đặc trưng kiến trúc đô thị của khu vực trung tâm lịch sử Sài Gòn (địa bàn quận 1, quận 3), mà xuyên thời gian, đã trở thành bản sắc, đồng thời phác họa vài nét ký ức về một Sài Gòn – “Hòn ngọc Viễn Đông” trong quá khứ và chân dung trung tâm hiện hữu TP. HCM năng động hiện nay.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/572
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.51 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.