Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5722
Title: Dự báo tác động đối với thị trường lao động của Vương quốc Anh khi áp dụng các biện pháp hạn chế người nhập cư từ liên minh Châu Âu sau Brexit
Authors: Đinh, Mạnh Tuấn
Keywords: Brexit
Nhập cư
Lao động
Vương quốc Anh
Liên minh Châu Âu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 03 .- Tr.13-23
Abstract: Người nhập cư từ Liên minh Châu Âu vào Vương quốc Anh trong những năm qua đã tăng lên nhanh chóng. Họ có một số đặc điểm nổi bật, đó là có trình độ học vấn cao, có độ tuổi trung bình trẻ và nhiều người trong số họ đảm nhận những công việc đòi hỏi kỹ năng thấp. Sau cuộc trưng cầu dân ý về việc nước Anh rút khỏi EU, quá trình đàm phán Brexit đang diễn ra khẩn trương, và một trong những nội dung chính trong các cuộc đàm phán này là vấn đề nhập cư. Bài viết phân tích, dự báo các quy định liên quan đến người nhập cư từ EU vào Vương quốc Anh khi áp dụng các biện pháp hạn chế người nhập cư từ EU sau Brexit.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5722
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_552.56 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.