Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57232
Title: Quyền giữ bí mật thông tin về sức khỏe của bệnh nhân được quy định trong pháp luật Việt Nam: Lý luận và thực tiễn
Authors: Nguyễn, Lan Hương
Trần, Thị Tuyết Giang B1701976
Keywords: Luật Hành chính
Issue Date: 2021
Abstract: Đề tài luận văn trình bày những vấn đề lý luận, pháp luật và thực tiễn đảm bảo quyền giữ bí mật thông tin sức khỏe của bệnh nhân ở Việt Nam, phân tích những hạn chế và đề xuất giải pháp.
Description: 39 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57232
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.248.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.