Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57238
Title: Rau 3S: Bước đi đầu tiên của loT trong nông nghiệp Việt Nam
Authors: Hoàng Kim
Keywords: Rau 3S
Bước đi đầu tiên của loT
Nông nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới vi tính;Số 314 .- Tr.10-11
Abstract: Mặc dù nông nghiệp là một lĩnh vực tiềm năng để phát triển IoT nhưng cả doanh nghiệp và người tiêu dùng vẫn dè dặt khi đầu tư vào nó.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57238
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.