Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5726
Title: Quan hệ Nga – Trung, thực trạng và triển vọng
Authors: Nguyễn, Thị Ánh Thuận
Keywords: Quan hệ Nga – Trung
Quan hệ kinh tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 03 .- Tr.32-44
Abstract: Trong lịch sử, mối quan hệ Nga – Trung đã trải qua những bước đi thăng trầm. Từ năm 2014 đến nay, mối quan hệ Nga – Trung đã bước vào một thời kỳ mới, được nâng cấp toàn diện: “Mối quan hệ bạn bè hợp tác chiến lược toàn diện”. Hiện nay, mối quan hệ bạn bè hợp tác chiến lược toàn diện Nga – Trung đã nâng lên một trình độ cao, phát triển tích cực không ngừng. Bài viết điểm lại những dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ ngoại giao Xô – Trung trước kia và Nga – Trung hiện nay và thực trạng phát triển quan hệ kinh tế giữa hai nước, từ đó đưa ra những nhận xét về mối quan hệ kinh tế giữa hai cường quốc này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5726
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_782.75 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.