Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5728
Title: Aristot về các lực lượng lãnh đạo nhà nước dân chủ và quý tộc Hy Lạp cổ đại
Authors: Nguyễn, Cao Thanh
Keywords: Dân chủ
Nhà nước
Thể chế
Quý tộc
Hy Lạp
Aristot
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 03 .- Tr.45-56
Abstract: Bài viết này tập trung vào các tư duy của Aristot, người cùng với thầy của mình là Platon được coi là những người sáng lập ra lý thuyết chính trị và là những nhà nghiên cứu đầu tiên của thể chế dân chủ. Chúng tôi tìm hiểu tại sao Aristot cũng như thầy mình coi dân chủ là một trong những hiến pháp nhà nước xấu, ít nhất là trong thời cổ đại Hy Lạp. Qua đó, chỉ ra khái niệm dân chủ khởi đầu này có gì giống và khác khái niệm dân chủ ngày nay trong định nghĩa và áp dụng cụ thể.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5728
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_675.06 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.