Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57281
Title: Hệ thống phân tích chi phí dựa trên chi phí hoạt động (ABC) tại các doanh nghiệp viễn thông trên thế giới và kinh nghiệm cho các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam
Authors: Nguyễn, Đăng Huy
Keywords: VNPT
Viễn thông Việt Nam
ABC: Activity-Based - Costing - Chi phí hoạt động
NS: Nhân sự
KPI: Key Pertormance Indicators
Hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả công việc
PMO: Porttolio Management Office
Ban quản lý dự án
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 06 .- Tr.25-28
Abstract: Sự cạnh tranh tương đối khốc liệt giữa các nhà mạng viễn thông, cộng với đòi hỏi ngày càng cao từ phía khách hàng đã, đang và sẽ là một thách thức rất lớn cho các doanh nghiệp viễn thông (DNVT) Việt Nam. Ngoài các chiến lược về sản phẩm và nhân sự, việc xây dựng một công cụ quản trị thông tin tài chính hữu hiệu cung cấp thông tin đáng tin cậy từ số liệu kế toán, phục vụ cho quá trình ra quyết định là một chuyển dịch mang tính chiến lược, được đề xuất bởi các nhà quản trị tài chính nhằm tối ưu chi phí, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường viễn thông hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57281
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.08 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.223.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.