Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57281
Nhan đề: Hệ thống phân tích chi phí dựa trên chi phí hoạt động (ABC) tại các doanh nghiệp viễn thông trên thế giới và kinh nghiệm cho các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Đăng Huy
Từ khoá: VNPT
Viễn thông Việt Nam
ABC: Activity-Based - Costing - Chi phí hoạt động
NS: Nhân sự
KPI: Key Pertormance Indicators
Hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả công việc
PMO: Porttolio Management Office
Ban quản lý dự án
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 06 .- Tr.25-28
Tóm tắt: Sự cạnh tranh tương đối khốc liệt giữa các nhà mạng viễn thông, cộng với đòi hỏi ngày càng cao từ phía khách hàng đã, đang và sẽ là một thách thức rất lớn cho các doanh nghiệp viễn thông (DNVT) Việt Nam. Ngoài các chiến lược về sản phẩm và nhân sự, việc xây dựng một công cụ quản trị thông tin tài chính hữu hiệu cung cấp thông tin đáng tin cậy từ số liệu kế toán, phục vụ cho quá trình ra quyết định là một chuyển dịch mang tính chiến lược, được đề xuất bởi các nhà quản trị tài chính nhằm tối ưu chi phí, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường viễn thông hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57281
ISSN: 1859-1914
Bộ sưu tập: Kế toán và Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.217.106


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.