Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5729
Title: Triết học giải cấu trúc pháp và sự khởi nguồn của nghiên cứu ngoại biên
Authors: Phan, Tuấn Anh
Keywords: Giải cấu trúc
Hậu hiện đại
Nghiên cứu ngoại biên
Khoa học xã hội nhân văn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 03 .- Tr.57-69
Abstract: Giải cấu trúc là một trong những thành tựu quan trọng của nền triết học hậu hiện đại Pháp, có ảnh hưởng toàn cầu đến mọi mặt của các ngành khoa học xã hội nhân văn. Sự ra đời của Giải cấu trúc tại Pháp đã làm nên bước ngoặt chuyển đổi từ nghiên cứu trung tâm thành nghiên cứu ngoại biên, thể hiện rõ nhất trong nghiên cứu văn học. Bài viết đã xây dựng diễn trình khái quát trong lịch sử triết học phương Tây, theo hướng chuyển đổi từ nghiên cứu trung tâm thành nghiên cứu ngoại biên. Trong quá trình chuyển đổi ấy, bài viết đã điểm qua những quan điểm, vị trí và đóng góp tư tưởng quan trọng của các triết gia Giải cấu trúc Pháp tiêu biểu, có sự ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành của nghiên cứu ngoại biên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5729
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_741.04 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.