Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57321
Title: Giải pháp đảm bảo an ninh lương thực ở ASEAN trong bối cảnh đại dịch Covid - 19
Authors: Phạm, Thị Thanh Bình
Vũ, Nhật Quang
Keywords: ASEAN
An ninh lương thực
Covid – 19
Giải pháp
Tác động
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 03 .- Tr.48-54
Abstract: ASEAN là khu vực chính cung cấp lương thực cho số đông dân số thế giới và cũng là khu vực xuất khẩu lương thực, thực phẩm chính. Tuy nhiên, dịch Covid – 19 đã tác động lớn đến tình hình an ninh lương thực ASEAN. Bài viết phân tích tác động của dịch Covid – 19 đến an ninh lương thực nói chung, cũng như thách thức đối với vấn đề lương thực của các nước Đông Nam Á hiện đang phải đối diện. Cuối cùng viết đề cập những giải pháp ứng phó của các nước ASEAN nhằm đảm bảo an ninh lương thực khu vực trong bối cảnh dịch Covid – 19.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57321
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.