Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57350
Nhan đề: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam năm 2018 và triển vọng
Tác giả: Phạm, Thị Thanh Bình
Từ khoá: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Việt Nam
Đánh giá triển vọng đầu tư nước ngoài
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Ngân hàng;Số 04 .- Tr.2-7
Tóm tắt: Bài viết: Vài nét về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2018: một số hạn chế trong thu hút FDI; đánh giá triển vọng đầu tư nước ngoài.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57350
ISSN: 0866-7462
Bộ sưu tập: Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.15 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.