Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57434
Title: Trao đổi về một số các đặc điểm, rủi ro của hóa đơn điện tử và khuyến nghị đối với văn bản pháp lý liên quan
Authors: Phan, Thanh Hải
Keywords: Nghị định 119/2018
Hóa đơn điện tử
Hóa đơn giấy
Thông tư 32/2011/TT-BTC
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 11 .- Tr.15-17
Abstract: Sau một thời gian thí điểm, ngày 12/09/2018 Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và văn bản này có hiệu lực ngay từ ngày 01/11/2018. Đối với tất cả các doanh nghiệp được thành lập mới sau thời điểm 01/11/2018 thì bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử; đối với các doanh nghiệp đã hoạt động từ trước và đã, đang sử dụng hóa đơn giấy thì bắt buộc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử tại thời điểm hết hóa đơn giấy đăng ký phát hành song trước thời điểm ngày 01/11/2020. Như vậy, cùng với Thông tư 32/2011/TT-BTC thì Nghị định 119/2018/NĐ-CP là một văn bản hết sức quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn đến công tác kế toán của các doanh nghiệp. Bài viết này đưa ra một số các trao đổi về đặc điểm, rủi ro và đề xuất một số các khuyến nghị về cơ sở pháp lý có liên quan đến hóa đơn điện tử.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57434
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.61 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.110.128


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.