Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57439
Title: KHẢO SÁT HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA CỦA HỖN HỢP HAI DÒNG VI KHUẨN ĐỐI KHÁNG Bacillus pumilus TG-71 VÀ Bacillus aerophilus HG-33
Authors: Nguyễn, Đắc Khoa
Huỳnh, Yến Nhi
Nguyễn, Quang Tiến
Keywords: Vi sinh vật
Issue Date: 2021
Abstract: Bacillus pumilus và Bacillus aerophilus là hai dòng vi khuẩn được chứng minh có khả năng đối kháng với vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh cháy bìa lá lúa. Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá được hiệu quả phòng trị bệnh cháy bìa lá lúa của hỗn hợp hai dòng vi khuẩn B. pumilus TG-71 và B. aerophilus HG-33 trong điều kiện nhà lưới. Với mục tiêu trên đề tài được thực hiện (1) Khảo sát khả năng đối kháng lẫn nhau của hai dòng vi khuẩn B. pumilus TG-71 và B. aerophilus HG-33 bằng phương pháp đồng nuôi cấy trên đĩa thạch; (2) Khảo sát khả năng đối kháng với vi khuẩn Xoo bằng khuẩn lạc của hai dòng vi khuẩn này đồng thời sử dụng phương pháp khuếch tán trên đĩa thạch để khảo sát khả năng ức chế vi khuẩn Xoo bởi dịch nuôi cấy vi khuẩn đối kháng trong điều kiện phòng thí nghiệm; (3) Khảo sát hiệu quả giảm bệnh cháy bìa lá lúa của hỗn hợp hai dòng vi khuẩn đối kháng này trong điều kiện nhà lưới. Hai dòng vi khuẩn B. pumilus TG-71 và B. aerophilus HG-33 không có khả năng đối kháng lẫn nhau trên môi trường thạch NA sau khi ủ ở 28±2ºC trong 48 giờ. Việc không đối kháng nhau ở hai dòng vi khuẩn này sẽ là tiền đề quan trọng trong việc phối trộn thành hỗn hợp vi khuẩn đối kháng để ức chế sự gây hại của vi khuẩn Xoo trong điều kiện nhà lưới. Khả năng đối kháng và ức chế vi khuẩn Xoo trên đĩa vẫn được duy trì sau nhiều năm lưu trữ, được biểu thị thông qua bán kính trung bình vòng vô khuẩn ở khuẩn lạc và dịch nuôi cấy của vi khuẩn B.pumilus TG-71 lần lượt là 2,76±0,6 mm và 5,33±0,6 mm; bán kính trung bình vòng vô khuẩn ở khuẩn lạc và dịch nuôi cấy của vi khuẩn B. aerophilus HG-33 lần lượt là 7,67±0,6 mm và 10,76±0,6 mm. Ba nghiệm thức phối trộn huyền phù vi khuẩn đối kháng B. pumilus TG-71 và B. aerophilus HG-33 ở các tỷ lệ 1:1, 1:2 và 2:1 đều cho hiệu quả giảm bệnh tốt tương đương đối chứng dương nhưng chiều dài vết bệnh khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức xử lý với huyền phù từng dòng vi khuẩn riêng lẻ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57439
Appears in Collections:Viện NC & Phát triển Công nghệ Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.