Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5743
Nhan đề: Xác định số máy ATM tại cùng một địa điểm bằng phương pháp mô phỏng
Tác giả: Nguyễn, Huy Tuân
Từ khoá: Địa điểm đặt máy ATM
Máy ATM
Dịch vụ ATM
Mô phỏng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 146 .- Tr.34-48
Tóm tắt: Mục tiêu của bài viết là nhằm hệ thống hóa các lý luận cơ bản về phương pháp mô phỏng và ứng dụng phương pháp này để xác định số máy ATM tại cùng một địa điểm (xác định bao nhiêu máy ATM đặt liền kề tại một vị trí cụ thể). Các nội dung được thực hiện bao gồm lựa chọn phương pháp mô phỏng, xây dựng mô hình tổng quát, thiết lập mô hình chương trình mô phỏng và ứng dụng thực nghiệm tại một địa điểm đặt máy ATM theo địa chỉ số 23 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Một trong những kết quả nghiên cứu chính giúp hình thành mô hình chương trình mô phỏng về tình hình sử dụng dịch vụ ATM của khách hàng, qua đó xác định các giá trị theo các tiêu chí: số lượt khách hàng sử dụng dịch vụ ATM; số lượt khách hàng bỏ đi; thời gian chờ đợi của khách hàng; thời gian máy ATM bị nhàn rỗi. Tiếp theo, nghiên cứu ứng dụng mô hình chương trình mô phỏng tổng quát cho các phương án số máy ATM cụ thể đồng thời so sánh phân tích các giá trị tính toán giữa các phương án để đưa ra quyết định chọn phương án tốt nhất.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5743
ISSN: 1859-3682
Bộ sưu tập: Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_10.06 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.