Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5743
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Huy Tuân-
dc.date.accessioned2018-12-21T03:04:55Z-
dc.date.available2018-12-21T03:04:55Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-3682-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5743-
dc.description.abstractMục tiêu của bài viết là nhằm hệ thống hóa các lý luận cơ bản về phương pháp mô phỏng và ứng dụng phương pháp này để xác định số máy ATM tại cùng một địa điểm (xác định bao nhiêu máy ATM đặt liền kề tại một vị trí cụ thể). Các nội dung được thực hiện bao gồm lựa chọn phương pháp mô phỏng, xây dựng mô hình tổng quát, thiết lập mô hình chương trình mô phỏng và ứng dụng thực nghiệm tại một địa điểm đặt máy ATM theo địa chỉ số 23 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Một trong những kết quả nghiên cứu chính giúp hình thành mô hình chương trình mô phỏng về tình hình sử dụng dịch vụ ATM của khách hàng, qua đó xác định các giá trị theo các tiêu chí: số lượt khách hàng sử dụng dịch vụ ATM; số lượt khách hàng bỏ đi; thời gian chờ đợi của khách hàng; thời gian máy ATM bị nhàn rỗi. Tiếp theo, nghiên cứu ứng dụng mô hình chương trình mô phỏng tổng quát cho các phương án số máy ATM cụ thể đồng thời so sánh phân tích các giá trị tính toán giữa các phương án để đưa ra quyết định chọn phương án tốt nhất.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 146 .- Tr.34-48-
dc.subjectĐịa điểm đặt máy ATMvi_VN
dc.subjectMáy ATMvi_VN
dc.subjectDịch vụ ATMvi_VN
dc.subjectMô phỏngvi_VN
dc.titleXác định số máy ATM tại cùng một địa điểm bằng phương pháp mô phỏngvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_10.06 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.