Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5744
Title: Ảnh hưởng của tính thanh khoản chứng khoán đến đầu tư doanh nghiệp
Authors: Lê, Hà Diễm Chi
Keywords: Tính thanh khoản chứng khoán
Đầu tư doanh nghiệp
Nguồn vốn nội bộ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 146 .- Tr.50-63
Abstract: Trong số các yếu tố tài chính ảnh hưởng đến đầu tư của doanh nghiệp, tính thanh khoản (TTK) chứng khoán nhận được nhiều sự quan tâm trong những năm gần đây. Sử dụng mẫu của 206 doanh nghiệp sản xuất được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2007-2014 và phương pháp S-GMM cho dữ liệu bảng, nghiên cứu cho thấy, TTK chứng khoán có tác động tích cực đến quy mô đầu tư của doanh nghiệp. Điều này được giải thích bởi chứng khoán có TTK cao, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp huy động vốn từ việc phát hành cổ phần mới. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn chỉ ra, nguồn vốn bên ngoài ít được ưu tiên hơn nguồn nội bộ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5744
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_9.49 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.