Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57475
Title: Chính sách và pháp luật đối với hộ nghèo tại thành phố Cần Thơ – Thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn, Hữu Lạc
Bùi, Thị Khánh Vân B1500372
Keywords: Luật Hành chính
Issue Date: 2021
Abstract: Đề tài luận văn trình bày lý luận chung về chính sách và pháp luật đối với hộ nghèo, thực trạng thực hiện chính sách và pháp luật đối với hộ nghèo tại thành phố Cần Thơ và những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách và pháp luật đối với hộ nghèo tại thành phố Cần Thơ.
Description: 82 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57475
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.