Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57475
Nhan đề: Chính sách và pháp luật đối với hộ nghèo tại thành phố Cần Thơ – Thực trạng và giải pháp
Tác giả: Nguyễn, Hữu Lạc
Bùi, Thị Khánh Vân B1500372
Từ khoá: Luật Hành chính
Năm xuất bản: 2021
Tóm tắt: Đề tài luận văn trình bày lý luận chung về chính sách và pháp luật đối với hộ nghèo, thực trạng thực hiện chính sách và pháp luật đối với hộ nghèo tại thành phố Cần Thơ và những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách và pháp luật đối với hộ nghèo tại thành phố Cần Thơ.
Mô tả: 82 tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57475
Bộ sưu tập: Khoa Luật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.