Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57485
Title: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
Authors: Nguyễn, Hữu Lạc
Nguyễn, Phan Diễm Hương C1800173
Keywords: Luật Hành chính
Issue Date: 2021
Abstract: Đề tài luận văn trình bày về vấn đề thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, tìm hiểu quy định của pháp luật về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Từ đó đưa ra kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Description: 54 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57485
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.39 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.