Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57494
Title: Nghiên cứu thiết kế tối ưu thành phần bê tông đầm lăn sử dụng cát mịn dùng trong các công trình giao thông
Authors: Phạm, Hữu Hanh
Vũ, Anh Dũng
Keywords: Cát mịn
Thiết kế
Bê tông đầm lăn
Công trình giao thông
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Vật liệu Xây dựng;Số 04 .- Tr.66-71
Abstract: Hỗn hợp bê tông đầm lăn ((RCC) không có độ sụt và ở trạng thái cứng nên khi vận chuyển, san đổ và đầm chặt dùng các thiết bị như thi công đất đá. Bê tông đầm lăn khác với bê tông truyền thống là phải đảm bảo độ cứng để chịu được tải trọng của lu rung và các thành phần hạt cốt liệu, hàm lượng vữa phải hợp lý để chịu được các thiết bị thi công. Do thi công nhanh, đơn giản, tiết kiệm nên hiện nay, bê tông đầm lăn đang được phát triển rất nhanh chóng trên thế giới. Lựa chọn thành phần của hỗn hợp bê tông đầm lăn, đặt biệt là khi sử dụng cát mịn là bước quan trọng để có được loại bê tông đảm bảo độ bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế và môi trường. Trong bài viết này giới thiệu phương pháp thiết kế tối ưu thành phần bê tông đầm lăn dùng trong xây dựng đường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57494
ISSN: 1859-3011
Appears in Collections:Vật liệu Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.9 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.