Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57494
Nhan đề: Nghiên cứu thiết kế tối ưu thành phần bê tông đầm lăn sử dụng cát mịn dùng trong các công trình giao thông
Tác giả: Phạm, Hữu Hanh
Vũ, Anh Dũng
Từ khoá: Cát mịn
Thiết kế
Bê tông đầm lăn
Công trình giao thông
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Vật liệu Xây dựng;Số 04 .- Tr.66-71
Tóm tắt: Hỗn hợp bê tông đầm lăn ((RCC) không có độ sụt và ở trạng thái cứng nên khi vận chuyển, san đổ và đầm chặt dùng các thiết bị như thi công đất đá. Bê tông đầm lăn khác với bê tông truyền thống là phải đảm bảo độ cứng để chịu được tải trọng của lu rung và các thành phần hạt cốt liệu, hàm lượng vữa phải hợp lý để chịu được các thiết bị thi công. Do thi công nhanh, đơn giản, tiết kiệm nên hiện nay, bê tông đầm lăn đang được phát triển rất nhanh chóng trên thế giới. Lựa chọn thành phần của hỗn hợp bê tông đầm lăn, đặt biệt là khi sử dụng cát mịn là bước quan trọng để có được loại bê tông đảm bảo độ bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế và môi trường. Trong bài viết này giới thiệu phương pháp thiết kế tối ưu thành phần bê tông đầm lăn dùng trong xây dựng đường.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57494
ISSN: 1859-3011
Bộ sưu tập: Vật liệu Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.9 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.