Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57501
Title: Tiềm năng ứng dụng tư liệu vệ tinh trong ước tính lượng mưa
Authors: Tống, Thị Huyền Ái
Nguyễn, Vũ Giang
Phạm, Việt Hòa
Keywords: Tiềm năng ứng dụng
Tư liệu vệ tinh
Ước tính lượng mưa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 24 .- Tr.26-28
Abstract: Sự phân bố theo không gian và thời gian của mưa là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong các hệ thống khí tượng, khí hậu, thủy văn và sinh học. Đồng thời, lượng mưa cũng là một trong những biến khó khăn nhất để theo dõi chính xác do tính bất đồng nhất về không gian và các mối quan hệ của chúng. Chính vì vậy, có rất nhiều các tác giả đã nghiên cứu ước tính lượng mưa làm cơ sở để ứng dụng cho các mô hình nghiên cứu khác.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57501
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.177.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.