Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5756
Title: PC Bắc Ninh: phát động thi đua chỉnh trang trạm biến áp phân phối và hệ thống lưới điện
Authors: Hải Triều
Keywords: PC Bắc Ninh
Phát động phong trào
Trạm biến áp
Lưới điện
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 227 .- Tr.36
Abstract: Ngay từ đầu tháng 3/2018 Công ty Điện lực Bắc Ninh tổ chức phát động phong trào thi đua: “Chỉnh trang trạm biến áp phân phối và hệ thống lưới điện hạ áp đảm bảo an toàn - sạch đẹp” và “Giảm tổn thất điện năng” tới các đơn vị trực thuộc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5756
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_732.51 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.