Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/576
Title: Bác Sáu Dân & giới KTS Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thúc Hoàng
Keywords: Võ Văn Kiệt
Kiến trúc sư
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 273 .- Tr.18-19
Abstract: Ngoài cách gọi kính trọng là Thủ tướng Võ Văn Kiệt, giới KTS chúng tôi khi đã được tiếp xúc thân thuộc, tuy cùng lứa tuổi, chúng tôi vẫn gọi là “bác Sáu Dân”. Bác Sáu Dân đã chăm lo đến qui hoạch xây dựng, kiến trúc không chỉ vì trách nhiệm của mình, mà còn xuất phát từ tư duy chiến lược - ông không chỉ coi trọng tác động của kiến trúc, giá trị của kiến trúc, đặc biệt vai trò của kiến trúc sư... mà còn dành nhiều tình cảm cho giới kiến trúc, Hội Kiến trúc sư Việt Nam.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/576
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.34 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.