Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57637
Title: Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch miền núi Thất Sơn tỉnh An Giang
Authors: Đào, Ngọc Cảnh
Huỳnh, Thị Cẩm Nhung
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nhằm nghiên cứu và đáng giá các thực trạng và giải pháp phát triển SPDL ở miền núi Thất Sơn tỉnh An Giang.
Description: 90 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57637
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.