Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57638
Title: Đánh giá tác động của dịch covid-19 đến lĩnh vực kinh doanh ăn uống phục vụ du lịch tại cần thơ và giải pháp phục hồi
Authors: Huỳnh, Văn Đà
Lê, Thị Kim Quê
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Mục tiêu chung của đề tài nghiên cứu “Đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến lĩnh vực kinh doanh ăn uống phục vụ du lịch tại Cần Thơ và giải pháp phục hồi” nhằm đánh giá các tác động tiêu cực mà đại dịch covid-19 mang lại cho lĩnh vực kinh doanh ăn uống phục vụ trong du lịch tại Thành Phố Cần Thơ và từ đó đưa ra giải pháp khôi phục. Hệ thống hoá những cơ sở lý luận và thực tiễn về tác động của đại dịch covid-19 đến nghành du lịch. Phân tích thực trạng, đánh giá sự phát triển du dịch tại TPCT và đặc biệt là mảng kinh doanh ăn uống tại địa bàn. Đánh giá tác động tiêu cực của đại dịch covid-19 đến các cơ sở kinh doanh ăn uống phục vụ trong du lịch tại Thành Phố Cần Thơ. Đề xuất các giải pháp nhầm phục hồi các cơ sở kinh doanh ăn uống sau mùa dịch. Sử dụng phương pháp thu thập, phân tích dữ liệu sơ cấp và thứ thứ cấp, khảo sát bằng bảng hỏi.
Description: 88 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57638
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.