Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57639
Nhan đề: Giải pháp khai thác lễ hội Khmer tỉnh Sóc Trăng phục vụ phát triển du lịch
Tác giả: Đào, Ngọc Cảnh
Dương, Thị Thùy Trang
Từ khoá: Việt Nam học
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích tiềm năng và thực trạng phát du lịch lễ hội của người Khmer ở Sóc Trăng. Từ đó, đề xuất một số giải pháp khai thác lễ hội của người Khmer để phục vụ du lịch, góp phần tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa lễ hội của người Khmer tỉnh Sóc Trăng.
Mô tả: 97 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57639
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.