Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5764
Title: Tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015
Authors: Trần, Hồng Ca
Trần, Thị Thùy Dương
Keywords: Luật Tư pháp
Issue Date: 2018
Abstract: Đề tài luận văn trình bày lý luận chung về tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, phân tích các quy định của pháp luật hiện hành về tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, từ đó chỉ ra những bất cập và đề xuất hướng hoàn thiện các quy định đó.
Description: 74 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5764
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.