Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57660
Title: Trao đổi về nội dung của chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ theo Thông tư 132/2018/TT-BTC
Authors: Phan, Thanh Hải
Keywords: Thông tư 132/2018/TT-BTC
Chế độ kế toán
Doanh nghiệp siêu nhỏ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 01+02 .- Tr.16-19
Abstract: Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC, ngày 28/12/2018, về hướng dẫn Chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/4/2019. Nội dung bài viết này phân tích một số điểm khác biệt giữa chế độ kế toán mới này với chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, có hiệu lực thực hiện từ 01/01/2017. Qua bài viết, giúp cho người đọc những thông tin hữu ích liên quan đến sự thay đổi trong văn bản mới này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57660
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.11 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.110.128


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.