Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57718
Title: Chính sách thuế và tín dụng phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Đăng Huy
Keywords: Nông nghiệp công nghệ cao
Chính sách thuế hỗ trợ nông nghiệp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 03 .- Tr.18-22
Abstract: Hiện nay, phát triển nông nghiệp công nghệ cao đang trở thành một xu hướng tất yếu của nông nghiệp thế giới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, giải quyết những vấn đề về lương thực, thực phẩm, nguyên liệu,... Về lý thuyết, khi hội nhập quốc tế Việt Nam có thị trường rất lớn, hiện nay Việt Nam đã tham gia 16 Hiệp định thương mại tự do (FTA) với các nước (đã ký kết và thực thi 10 FTA, kết thúc đàm phán 2 FTA, và đang đàm phán 4 FTA khác): Đặc biệt, Việt Nam tham gia Liên minh kinh tế Á- Âu với thị trường khoảng 180 triệu dân; Cộng đồng ASEAN với thị trường 600 triệu dân; Hiệp định xuyên Thái Bình Dương- TPP với thị trường 480 triệu dân (đây là cơ hội thị trường rất tiềm năng trước mắt và lâu dài. Vì vậy, nghiên cứu phát triển nông nghiệp công nghệ cao là một đòi hỏi tất yếu để phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam. Chính sách thuế của Việt Nam đang có những tác động tích cực để dần dần phát triển nông nghiệp theo mô hình công nghệ cao, tuy nhiên còn không ít những khó khăn cần phải giải quyết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57718
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.97 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.