Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57718
Nhan đề: Chính sách thuế và tín dụng phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Đăng Huy
Từ khoá: Nông nghiệp công nghệ cao
Chính sách thuế hỗ trợ nông nghiệp
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 03 .- Tr.18-22
Tóm tắt: Hiện nay, phát triển nông nghiệp công nghệ cao đang trở thành một xu hướng tất yếu của nông nghiệp thế giới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, giải quyết những vấn đề về lương thực, thực phẩm, nguyên liệu,... Về lý thuyết, khi hội nhập quốc tế Việt Nam có thị trường rất lớn, hiện nay Việt Nam đã tham gia 16 Hiệp định thương mại tự do (FTA) với các nước (đã ký kết và thực thi 10 FTA, kết thúc đàm phán 2 FTA, và đang đàm phán 4 FTA khác): Đặc biệt, Việt Nam tham gia Liên minh kinh tế Á- Âu với thị trường khoảng 180 triệu dân; Cộng đồng ASEAN với thị trường 600 triệu dân; Hiệp định xuyên Thái Bình Dương- TPP với thị trường 480 triệu dân (đây là cơ hội thị trường rất tiềm năng trước mắt và lâu dài. Vì vậy, nghiên cứu phát triển nông nghiệp công nghệ cao là một đòi hỏi tất yếu để phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam. Chính sách thuế của Việt Nam đang có những tác động tích cực để dần dần phát triển nông nghiệp theo mô hình công nghệ cao, tuy nhiên còn không ít những khó khăn cần phải giải quyết.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57718
ISSN: 1859-1914
Bộ sưu tập: Kế toán và Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.97 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.