Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57728
Title: Nhận diện, xác định chi phí, tính giá thành dịch vụ tại các bệnh viện công lập ở Việt Nam trong bối cảnh tự chủ
Authors: Nguyễn, Quỳnh Trang
Keywords: Cơ chế tự chủ tài chính
Bệnh viện công lập
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 03 .- Tr.56-60
Abstract: Dưới tác động của cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp tại Việt Nam đã và đang có những chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và hoạt động kế toán, tài chính. Tuy nhiên, đối với các bệnh viện công lập, do đặc thù của ngành y tế có một số khác biệt nhất định so với các ngành khác nên việc áp dụng cơ chế này còn gặp nhiều khó khăn, bộc lộ những biểu hiện chưa phù hợp. Trên cơ sở phân tích những bất cập trong quản lý tài chính và kế toán của các bệnh viện công lập khi áp dụng cơ chế tự chủ, chúng tôi đưa ra một số vấn đề thảo luận về những vướng mắc liên quan đến việc nhận diện, xác định chi phí và tính giá thành dịch vụ tại các đơn vị này. Để thấy được rằng, việc xây dựng cơ chế tự chủ tài chính riêng cho các bệnh viện công lập cũng như điều chỉnh giá viện phí theo hướng tính đúng, tính đủ chi phí là cần thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57728
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.89 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.