Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57746
Title: Tình cảm đối với hoạt động đánh bắt xa bờ của chủ tàu ven biển miền trung nước ta
Authors: Nguyễn, Thị Hoa
Keywords: Chủ tàu
Hoạt động đánh bắt xa bờ
Tình cảm/càm xúc đổi với hoạt động đánh bắt xa bờ của chủ tàu.
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 01 .- Tr.3-18
Abstract: Tình cảm với hoạt động đánh bắt xa bờ của chủ tàu là trạng thái cảm xúc có ý thức, ổn định của chủ tàu, phản ảnh sự đánh giá về ý nghĩa hoạt động đánh bắt xa bờ đối với nhu cầu và hoạt động sống của chủ tàu. Nghiên cứu được tiến hành trên 212 chủ tàu Gio Linh (Quáng Trị) và Nha Trang (Khánh Hòa) thông qua phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, phỏng vấn sâu và nghiên cứu tài liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, xét theo sắc thái tình cảm/cảm xúc, tình cảm đối với hoạt động đánh bắt xa bờ của chủ tàu được thể hiện qua cả cảm xúc dương tính và âm tính. Chủ tàu lo lắng về sự bất ổn, suy giảm của thu nhập, tức giận, bực bội với sự có mặt của tàu lạ trên vùng biển nước ta và lo sợ có thể xảy ra trường hợp người lao động bị bệnh nguy cấp trong thời gian đánh bắt xa bờ. Đồng thời, chủ tàu tự hào, hãnh diện với vai trò, trách nhiệm bảo vệ biển đảo Tổ quốc. Tuy nhiên, xét theo chức năng, các cảm xúc của họ (kể cả cảm xúc âm tính và dương tính) đều mang tính tích cực, chúng phản ảnh sự quan tâm, tình thân trách nhiệm của chủ tàu đối với sự phát trìển hoạt động đánh bắt xa bờ. Nhìn chung, nhóm chủ tàu tham gia nghiên cứu quý trọng và gắn bó với nghề.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57746
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.51.151


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.