Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57747
Title: Đánh giá tác động của nợ công đến lạm phát ở Việt Nam
Authors: Đỗ, Thị Thu Thủy
Nguyễn, Thanh Tùng
Nguyễn, Trung Kiên
Keywords: Nợ công
Lạm phát
Tăng trưởng kinh tế
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 262 .- Tr.11-20
Abstract: Bài viết tìm hiểu tác động của nợ công đến lạm phát của Việt Nam bằng phương pháp sử dụng mô hình kiểm định tính đồng liên kết và mô hình ARDL là sự kết hợp giữa mô hình tự hồi quy vecto (VAR) và mô hình bình phương nhỏ nhất (OLS) với dữ liệu nghiên cứu trong giai đoạn 2001 - 2017. Kết quả phân tích cho thấy (1) mức tăng nợ công trễ 1 năm có tác động tới mức tăng của lạm phát. (2) lạm phát có mối tương quan ngược chiều với nợ công và cụ thể làm bào mòn giá trị thực của nợ công trong giai đoạn nghiên cứu. (3) Việt Nam nên thận trọng với các khoản nợ, việc vay nợ cần phải có mục tiêu và chiến lược rõ ràng phải tính đến khả năng thu hồi vốn để chi trả nợ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57747
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.14 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.247.184


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.