Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57749
Title: Thích nghi hóa thang đo gây hấn bằng lời trên nhóm tuổi vị thành niên
Authors: Trần, Thị Tú Anh
Nguyễn, Phước Cát Tường
Đinh, Thị Hồng Vân
Keywords: Gây hấn bằng lời
Thích nghi hóa
Thang đo
Vị thành niên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 01 .- Tr.19-31
Abstract: Việc thích nghi hóa thang đo có độ tin cậy và tính hiệu lực cao, đảm bảo đánh giá chính xác mức độ gây hấn bằng lời của trẻ vị thành niên, làm cơ sở cho việc xây dựng và đánh giá hiệu quả các chương trình can thiệp giúp trẻ duy trì những mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh, nâng cao sức khỏe tinh thần là điều hết sức cần thiết. Nghiên cứu này được thực hiện trên nhóm tuổi vị thành niên các trường trung học phố thông ở thành phố Huế (N = 405) nhằm thích nghi hóa thang đo Gây hấn bằng lời của Infante và Wigley (1986). Phân tích nhân tố cho thấy, thang đo Gây hấn bằng lời phiên bản tiếng Việt phù hợp với mô hình 2 nhân tố. Bên cạnh đó, chỉ số Alpha của Cronbach, chỉ số tương quan giữa các item, tương quan item với tổng thể cũng cho thấy, thang đo Gây hấn bằng lời phiên bản tiếng Việt thỏa mãn các tiêu chuẩn về độ tin cậy của một thang đo. Nhìn chung, thang đo này có thể được sử dụng để đo tác động của các chương trình can thiệp gây hấn bằng lời trong nhà trường hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57749
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.242.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.