Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57770
Title: Chăm sóc sức khỏe người dân tộc thiểu số nhìn từ khía cạnh giới
Authors: Đặng, Thị Hoa
Keywords: Dân tộc thiếu số
Chăm sóc sức khỏe
Bình dẳng giới
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới;Số 01 .- Tr,46-57
Abstract: Chăm sóc sức khỏe là một trong những chỉ số quan trọng đtánh giá chasẩt lượng cuộc sống và cơ hội phát triển của con người. Mặc dù Việt Nam đã có khá nhiều chính sách hỗ trợ trong chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc thiếu số nhưng phụ nữ dân tộc thiểu số vẫn nằm trong nhóm có nguy cơ bị loại trừ trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, đặc biệt là trong chăm sóc sức khỏe sinh sản. Kết quả nghiên cứu tại tỉnh Ninh Thuận, Đắk Lắk và Sóc Trăng cho thấy có sự khác biệt rõ nét giữa nam và nữ trong mô hình bệnh tật và lựa chọn nơi khám chữa bệnh ở một số tộc người. Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số vẫn còn kha nhiều vấn đề đặt ra, là những trở ngại, thách thức không nhỏ trong chiến lược thực hiện các chi tiêu của mục tiêu Thiên niên kỷ về tăng trưởng toàn diện và bao trùm ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57770
ISSN: 1859-1361
Appears in Collections:Nghiên cứu Gia đình và Giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.68 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.